SSID: Osaka_Free_Wi-Fi or Osaka_Free_Wi-Fi_Lite SSID: Osaka_Free_Wi-Fi or Osaka_Free_Wi-Fi_Lite

วิธีการใช้ Osaka Free Wi-Fi

Osaka Free Wi-Fiนี้ สามารถรับบริการอินเตอร์เน็ตได้ราว 5,000 แห่งในเขตพื้นที่จังหวัดโอซาก้า
สามารถใช้งาน Osaka Free Wi-Fi ได้ที่สถานีและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ

 1. เลือก "การตั้งค่า"
 2. แตะ "Wi-Fi" เพื่อเปิดใช้งาน Wi-Fi
 3. เลือก "Osaka_Free_Wi-Fi" หรือ "Osaka_Free_Wi-Fi_Lite"
 4. หน้าจอตรวจสอบสิทธิ์จะเริ่มโดยอัตโนมัติ
 5. แตะ "อินเทอร์เน็ตเป็นที่นี่."
 6. แตะ "ลงทะเบียนทันที"
 7. เมื่อตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานแล้ว กด "ยอมรับ"
 8. กรอก e-mail address แล้ว กด "ยืนยัน"
 9. หาก e-mail address ถูกต้องแล้ว กด "ลงทะเบียน"
 10. เมื่อตรวจสอบระดับความปลอดภัยแล้ว กด "ยอมรับ" (2ที่)
 11. เมื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ
 12. มาใช้ Osaka Enjoy Rally กันนะ

คุณสมบัติของแต่ละบริการ

ช่วงระยะการเชื่อมต่อ ข้อจำกัดในการใช้งาน
Osaka Free Wi-Fi รีเซ็ตทุกๆ 1 ชั่วโมง ไม่จำกัด
Osaka Free Wi-Fi Lite รีเซ็ตทุกๆ 30 นาที 8 ครั้ง/วัน (รวม 4 ชม.)
เกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อ
 • หลังจากได้รับการยืนยันแล้ว จะถูกเชื่อมต่อไปยังเว็บไชต์ Osaka Enjoy Rally โดยอัตโนมัติ สามารถสนุกกับการใช้งานอินเตอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่อง
 • การลงทะเบียนผู้ใช้งานข้อ 6-9 จะถูกละไว้ เมื่อใช้งานครั้งที่ 2 เป็นต้นไป จะเริ่มที่หน้าจอเกี่ยวกับการยอมรับระดับความปลอดภัย
การรับรอง

言語切り替えボタン

 • วิธียืนยันการใช้งานของ Osaka Free Wi-Fi กับ Osaka Free Wi-Fi Lite นั้น ต่างกัน จึงจำเป็นต้องได้รับการยืนยันการใช้งานครั้งแรกในแต่ละบริการ
 • ข้อจำกัดของ Osaka Free Wi-Fi Lite คือ 1e-mail adressนั้น สามารถใช้งานได้ 8ครั้ง/1วัน หากยืนยันการใช้งานด้วย e-mail adress อื่น สามารถใช้งานได้อีก 8ครั้ง/1วัน
 • หากยังไม่ได้ทำการยืนยันการใช้งานครั้งแรกให้เสร็จสมบูรณ์จะไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ นอกจากนี้ แม้จะทำการยืนยันเสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่หากมีการใช้งานหลังจากที่เกินจำนวนชั่วโมงจำกัดในการใช้งาน ท่านอาจจำเป็นต้องรับรองหัวข้อตรวจสอบยืนยันการใช้งาน
 • สถานะเริ่มต้นนั้น จะแสดงเป็นภาษาอังกฤษ แต่สามารถเปลี่ยนเป็นภาษา ญี่ปุ่น, ภาษาจีนตัวต็ม ตัวย่อ, ภาษาเกาหลี, ภาษาไทย โดยปุ่มตั้งค่าภาษา(ด้านขวา)

หมายเหตุ

วิธีการใช้ Osaka Free Wi-Fi ด้วย Chrome

Osaka Wi-Fi ฟรีเมื่อคุณพยายามที่จะใช้แอป Chrome ล่าสุดทำงานคุณลักษณะที่ app ที่จะดำเนินการให้ Osaka_Free_Wi-Fi บนหน้าไม่ปรากฏ (จะถูกปิดกั้น) ในกรณีที่ขั้นตอนต่อไปจะสามารถใช้ได้

 1. แตะที่ app Chrome
 2. แตะ ไอคอนที่อยู่มุมขวาบนของหน้าจอที่ถูกบล๊อกmenu
 3. แตะ ประวัติการใช้งาน
 4. Wi-Fi บนสุดของหน้าจะปรากฏขึ้น

※จากประวัติศาสตร์การเชื่อมต่อ "http: //" เริ่มต้นด้วย URL (ที่ yahoo, Goo ฯลฯ ) หากคุณแตะจะแสดงหน้าด้านบนของโอซาก้า Wi-Fi ฟรี หรือบุ๊กที่ "http: //" เพื่อลงทะเบียน URL ที่เริ่มต้นด้วยคุณยังสามารถเชื่อมต่อและแตะที่ URL

สำหรับการเคลื่อนไหวระหว่างจุด Wi-Fi

Osaka_Free_Wi-Fi จะแสดงหน้าแรกทุกครั้งที่ผ่านจุดAcess point (เครื่องกระจายสัญญาณWi-Fi) มีบางกรณีสามารถใช้Wi-Fi ต่อเนื่องได้เป็นบางที่ เช่น สถานีรถไฟ ฯลฯ

Wi-Fi บนสุดของหน้าจะแสดงจุดเชื่อมต่อที่ "ขั้นตอนเมื่อเวลาผ่านไป."
หน้าแรกของWi-Fi จะปรากฎอีกครั้ง เลือก "เข้าอินเทอร์เน็ต" แล้ว สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้หลังจากยืนยันข้อตกลงการใช้
หน้าแรกของWi-Fi จะปรากฎอีกครั้ง เลือก "เข้าอินเทอร์เน็ต" แล้ว สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้
จุดเชื่อมต่อกับ "ข้ามเวลา" จะปรากฏขึ้นบนหน้า Wi-Fi

เพื่อหลีกเลี่ยงการเชื่อมต่ออัตโนมัติ

เมื่อเชื่อมต่อกับ Osaka Free Wi-Fi,Osaka Free Wi-Fi Lite ครั้งหนึ่งแล้ว ครั้งต่อไปจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ
ตัวอย่าง) หลังจากเชื่อมต่อที่สถานีรถไฟใต้ดินNamba แล้ว หากยังเปิด Wi-Fi ไว้ เมื่อไปถึงเขตที่มีWi-FiในสถานีShinsaibashi ก็จะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ
(ขณะเชื่อมต่ออัตโนมัติ ในการใช้อินเทอร์เน็ต จำเป็นต้องยืนยันความถูกต้องอีกครั้ง)

วิธียกเลิกการเชื่อมต่ออัตโนมัติ ตามที่กล่าวข้างต้น ต้องยกเลิกการตั้งค่าเน็ตเวิร์ก

สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS
 1. เลือก "การตั้งค่า"
 2. แตะ "Wi-Fi"
 3. เลือก "Osaka_Free_Wi-Fi"
 4. เลือก "เลิกใช้เครือข่ายนี้"
สำหรับระบบปฏิบัติการ Android
 1. ไปที่ ตั้งค่า
 2. ไปที่ "การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย" → เลือก "Wi-Fi"
 3. กดค้างที่ "Osaka_Free_Wi-Fi" ที่อยู่ในหน้ารายการ "Wi-Fi"
 4. เลือก "ลืมเครือข่าย"
เงื่อนไขการใช้บริการ Osaka Free Wi-Fi Spot
อุปกรณ์ที่สามารถใช้บริการ Wi-Fi ได้นั้นจะต้องเป็นอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความเข้ากันได้ทางเทคนิค ของประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น โปรดระวังเพราะหากใช้กับเครื่องที่นำเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งไม่ได้รับการ รับรองดังกล่าวนี้จะถือเป็นการละเมิดต่อกฏหมายว่าด้วยคลื่นวิทยุ (เครื่อง iPhone หรือ iPad ฯลฯ ของบริษัท Apple สามารถใช้ได้ กรุณาตรวจสอบยืนยันกับหน้าเว็บด้านล่างนี้ก่อนการใช้บริการ)

 • Wi-Fi® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Wi-Fi Alliance
 • เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Google Inc.
 • Microsoftเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Microsoft Corporationประเทศสหรัฐอเมริกาและบริษัทในเครือ
 • Windows,Windows7, Windows8 เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆของ บริษัท Microsoft Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Windows เป็นชื่อเรียกย่อของ Microsoft Windows operating system
 • Apple, โลโก้ของ Apple, MacOS เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Apple Inc. ที่ถูกจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆ
 • iPhone, iPad, Multi-Touch เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Apple Inc
 • เครื่องหมายการค้า iPhone ถูกนำมาใช้ภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัท ไอโฟน จำกัด
 • IOS เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆของ บริษัท Ciscoและถูกนำมาใช้ภายใต้ลิขสิทธิ์
 • ชื่อและโลโก้ของทวิตเตอร์,นกสีฟ้าของทวิตเตอร์เป็นเครื่องหมายการค้าของทวิตเตอร์อิงค์ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ
 • ชื่อและโลโก้ของFacebook เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของFacebook Inc
 • ชื่อและโลโก้ของLINE เป็นเครื่องหมายการค้าและยังเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของLINE CO., LTD
 • Instagram และโลโก้กล้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Instagram ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ

วิธีการใช้ Osaka Enjoy Rally

ตามวัตถุประสงค์สามารถค้นหาคุณเข้าถึงโดยอัตโนมัติเพื่อให้สิ่งอำนวยความสะดวกและร้านค้าอยู่ที่นี่
ประโยชน์และการบริการที่ได้รับจากร้านค้าที่ได้รับบัตรของขวัญและเลือกที่จะมีส่วนร่วมในเกม

 1. เลือกจากสามประเภทของการค้นหา
 2. ด้วยการบีบหมวดหมู่คุณสามารถค้นหาที่ตรงกับวัตถุประสงค์มากขึ้น
 3. ด้วยการบีบพื้นที่ที่คุณสามารถค้นหาโดยการ จำกัด ภูมิภาค
 4. ด้วยการบีบสถานีที่ใกล้ที่สุดคุณสามารถค้นหาสิ่งอำนวยความสะดวกรอบ ๆ สถานีที่ใช้บังคับ
 5. เมื่อเงื่อนไขที่ได้รับการกำหนดให้แตะ "ค้นหาในสภาพนี้".
 6. ในผลการค้นหา "มุมมองรายการ" เพื่อแสดงเค้าร่างของสิ่งอำนวยความสะดวกที่
 7. ในผลการค้นหา "การแสดงแผนที่" พร้อมกับที่ตั้งปัจจุบันที่ตั้งของสถานที่จะแสดง
 8. เมื่อคุณแตะที่สิ่งอำนวยความสะดวกที่คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของสถานที่

※画面は開発中のものです。

หากมีข้อสงสัยในวิธีการใช้งาน หรือการติดตั้ง Osaka Free Wi-Fi กรุณาติดต่อตามข้อมูลด้านล่าง

คณะกรรมการพัฒนาโครงการปรับปรุงOsaka Free Wi-Fi
タウンネットアドバンス株式会社
TEL:06-7639-8765MAIL:ofw@all-townnet.co.jp